1890-1910

1890-Corneli-Wijshof
±1890 Corneli Wijshof
1890-Jacques-Bastian
±1890 Jacques Bastian
1898-Mia-Bastian
±1898 Mia Bastian
1900-Toon-Bastian
1900 Toon Bastian
1900-Jacques-en-Corneli-Bas
±1900 Corneli Wijshof en Jacques Bastian
1900-Opa--Bastian-op-retrai
±1900 Jacques Bastian op retraite in Venlo. Voorste rij, 4de van rechts
1906-Adolfien-Kastenholz
1906 Adolfien Kastenholz
1906-Piet-van-Wel
1906 Piet van Wel
1907-familie-Munstermann
1907 familie Münstermann
1907-familie-munstermann2
1907 Wilhelm, Sibilla, Fien, El en Käth Münstermann
1907-may-en-Troutje-Munstermann
1907 May en Troutje Münstermann
1908-Mia-Bastian,-comm-
1908 Mia Bastian
1910-Chris-Bastian
±1910 Chris Bastian